Klassiska Sångstudion


Välkommen till Klassiska Sångstudion i Stockholm och Uppsala

Jag erbjuder individuell sångundervisning på olika nivåer och anpassar och skräddarsyr kursen efter dina behov. Här får du träna sångteknik och andningsteknik. Utöver det får du ökad repertoarkännedom och övning i gestaltning. Tonvikt läggs på den klassiska repertoaren. Men även undervisning i visa och musikal är vanligt förekommande och välkommet.


Referenser:

Eleverna Maria Kjelsson och Oskar Palmblad. (Öppnas i egna fönster)


Lärare Gunnar Klum

Jag har alltid tyckt mycket om att undervisa. För mig är det ett privilegium att tillsammans med eleven hitta ”nycklar” för att låsa upp vokala svårigheter. Förutom det självklara, att man måste besitta kompetens, så tycker jag att sångundervisning handlar mycket om timing. Det handlar om att säga rätt saker på rätt sätt vid rätt tillfälle till personen i fråga.

Förutom den formella kompetensen som sånglärare så har jag 25 års erfarenhet av privatundervisning i min studio i Stockholm och i Uppsala. Men jag har också haft nöjet att bli inbjuden till att hålla föredrag på musikhögskolan i Stockholm. Vidare har jag undervisat i sång på musikhögskolan i Örebro samt ett flertal körer som t.ex. Stockholms Studentsångare


Sånger/repertoar

Valet av sånger, arior, visor etc. görs tillsammans med eleven efter en bedöming av den tekniska kunskapsnivån. Hänsyn tas förståss till intresse för elevens önskemål vad det gäller genre.


Pris

10 st 30 minuters lektioner – 3800 kr (inkl. moms)
10 st 45 minuters lektioner – 5700 kr (inkl. moms)
Längre lektioner kan också ges.
Studier kan också bedrivas termins/årsvis.


Betalning

Inbetalning sker före första lektionstillfället till Postgironummer 414 79 15 - 5
Vid betalning, var vänlig ange namn, antal lektioner och pris, som meddelande.


Tid

Lektioner ges en gång i veckan, eller enligt önskemål. Dag och tid bestäms tillsammans.


Anmälan och avbokning

Anmälan är bindande, dvs när avgiften är betald återbetalas den inte.
Avbokning av lektion tas inte igen annat än vid sjukdom. Ska då avbokas senast kvällen innan.


Lokaler

Adressen i Stockholm:
Völundsgatan 7, T-bana St Eriksplan
Adressen utanför Uppsala:
Drabantvägen 1, Vänge.
Från city, ta regionbuss nr 848. Gå av vid hållplats Arkitektvägen, efter ca 15 min. Gå sedan in längs med Arkitektvägen, ca 3 minuter, till Drabantvägen där det är första huset på höger sida.


För ytterligare information, 0707-720945