Recensioner och Artiklar

Här kan du läsa ett urval av recensioner och artiklar som rör Gunnar Klums tidigare framträdandenGunnar Klum

"…med ett finfördelat register, en vacker lyster i stämman och subtila klangfärger med välutvecklad halvröst, där det krävdes framhävde han den sköra poetiska texten. En upplevelse av att vi har en riktig romanssångare mitt bland oss, av den sorten det inte finns många av."

- Ulla Godin, Upsala Nya tidning


"...visade sig besitta en varm och spänningsfri baryton med stor uttrycksförmåga...ett utomordentligt röstmaterial."

"Den kanske rikaste behållningen gav annars Gunnar Klum...Han skulle säkert på egen hand kunna fylla ett konserthus..."

- Bo Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

Gunnar Klum och Andreas Kreuger

"...Gunnar Klum äger en ljus baryton med en tilltalande och behagfull timbre...
Pianisten var en skicklig ackompanjatör, som visade stor följsamhet mot sångstämman. De båda exekutörernas kommunikation var helt enkelt oantastlig."

- Gefle Dagblad


"...Klassisk musik av hög klass...
åhörarna bjöds på en mycket vacker och stämningsfull konsert."

- Dala-demokraten
Recensioner

Artiklar och notiser

Falu-kuriren Falu-kuriren
Ludvika Tidning Ludvika Tidning
Nya Ludvika Ergo
Gefle Dagblad SAF tidningen
  Gitarr och Luta
  IQ Student