Om Gunnar

Jag är född i Uppsala. Mitt tidiga musikintresse ledde till vidare studier vid Musikhögskolan i Göteborg och Stockholm där min sånglärare var professor Solvig Grippe. Efter examen erhöll jag stipendium för att studera för Vera Rosza vid Guildhall School of Music and Drama i London och avslutade där min diplomutbildning 1994.

Två gånger har jag haft äran att, av Uppsala stad, bli utsedd till kulturstipendiat. Jag är en ofta anlitad solist i kammar- och kyrkomusikaliska sammanhang och har verkat i Sverige men även i England och Irland. Jag har också sjungit rollen som Talaren i Peter Oskarssons uppsättning av Trollflöjten samt Papagenu i Uppsala 2008, men jag är i huvudsak verksam som konsertsångare.

Ett urval av recensioner från mina framträdanden finns att läsa och även en sammanställning av min yrkesverksamhet som musiker.


Utbildning

Jag är utbildad sångpedagog vid Kgl. Musikhögskolan i Stockholm och har som sådan undervisat vid Musikhögskolan i Örebro. Jag var styrelseledamot och kassör i Sveriges Sång- och talpedagogförbund (SSTPF) mellan 2003 - 2006.


Har du några frågor eller idéer, vänligen kontakta oss.