CD - Schubert Lieder

CD-omslag
 
Spår på Schubert Lieder CD'n:

1. LACHEN UND WIENEN
2. STÄNDCHEN - Lyssna
3. GANYMED
4. DIE FORELLE
5. AM FEIERABEND
6. DER NEUGIERIGE
7. EIFERESUCHT UND STOLZ - Lyssna
8. DER MÜLLER UND DER BACH
9. FISCHERWIESE
10. AN DEN MOND - Lyssna
11. DER SCHIFFER
12. DER LEIERMAN
13. GRUPPE AUS DEM TARTARUS
14. DER JÜNGLING AUF DEM HÜGEL
15. LIEBESGÖTTER
16. ABENDSTERN
17. LIEBESLAUSCHEN
18. DER LINDENBAUM
19. AN DIE MUSIK
20. SKOLIEMed denna skiva har ambitionen varit att förena det klassiska och traditionella med ett modernt nytt grepp. Vi har transkriberat ackompanjemanget i Schuberts melodier till tre gittarer istället för pianostämman.

I det genomarbetade CD-konvolutet finns samtliga sångtexter på svenska, engelska och tyska. Texterna är uppställda sida vid sida, vilket gör det lätt att följa med i sångerna när man lyssnar på skivan.

Förutom sångtexterna och Gunilla Peterséns introduktion finns det dessutom bilder tagna av Bernt Johansson, Mattias Klum och Gösta Rising.


Läs mer om Gunnar Klum och Stockholm Guitar Trio